Indeks ekonomskog raspoloženja i njegove komponente po zemljama regiona

 

Kako privreda tako i potrošači vide da je zenit tekućeg privrednog oporavka Srbije iza nas—od pozicije najboljeg „ekonomskog raspoloženja“ u regionu koju je držala tokom pandemije do jula 2021, Srbija pada na poziciju najnižeg raspoloženja posle najpogođenije Severne Makedonije, naročito od januara.

Srbija je bila jedna od zemalja koja je prednjačila u post pandemijskom oporavku, ali i zemlja u kojoj je pad ekonomskog raspoloženja počeo i pre rata u Ukrajini

Percepcije sektora kretale su se u suprotnim pravcima, pa su tako sektori prodaje i usluga uspeli da zadrže na relativno visokom nivou, dok su oštriji pad doživeli sektori industrije, građevinarstva i „sektor“ potrošača. I ako je raspoloženje potrošača uspevalo da ostane na zavidnom nivou tokom čitavog perioda korone, ono je od jula 2021 naglo počelo da opada i dostiglo nivo –6,8% što je njegova najniža vrednost od  septembra 2017.  Raspoloženje u sektorima industrije i građevinarstva naglo je  počelo da opada sa  počekom invazije na Ukrajinu. Ovakav razvoj događaja u ova dva sektora može se povezati sa naglim rastom cena energenata, građevinskog i repromaterijala kao i sa problemima u lancima snabdevanja.  Oba sektora negativno doprinose ekonomskom raspoloženju i nalaze se na nivou od -2%, odnosno -7%. Tri sektora sa negativnim predznakom govore o tome da više od pola privrede percipira  trenutno stanje kao gore nego uobičajeno. Sa druge strane, raspoloženje u sektorima prodaje i usluga uspeva da se zadrži na visokom nivou od 8,7 odnosno 10,8% i tako pozitivno doprinesu kompozitnom indeksu ekonomskog raspoloženja Srbije.

Indeks se trenutno nalazi na nivou od 96,10% što je njegova najniža vrednost od kraja 2020. godine.

Stanje u drugim zemljama, možete pogledati grafikonu ispod izborom zemlje koja vas zanima, a za detalje kliknite ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *