Kori Udovički učestvuje na sastanku Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja u Njujorku

10.jun 2018.

Danas se u Njujorku završava prva sednica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja u kojem učestvuje Kori Udovički, predsednica Upravnog odbora Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Odbor je novo savetodavno telo koje podržava idejno vođstvo UN na ostvarivanju ambiciozne agende 2030, tj. ostvarivanja globalnih ciljeva održivog razvoja. Odbor ima 16 članova među kojima su bivši šefovi država (Rikardo Lagos i Ernesto Zedillo), laureati nobelove nagrade (Džozef Štiglic), i drugi intelektualni lideri poput Džefrija Saksa, i Hose Antonia Okampa.

Na sastanku su razmatrani svetska ekonomska situacija, izazovi u finansiranju održivog razvoja, i ekonomsko-socijalne implikacije globalizacije i korišćenja naprednih tehnologija kao i međunarodnih migracija. Gospođa Udovički je na sastanku naglasila da se nalazimo na početku dubokih promena u organizaciji globalnog poretka, i da je teško znati kuda one idu. Stoga je od izuzetne važnosti da se ideje multilateralizma i zaštite života i dostojanstva svakog pojedinca na planeti za koje se UN zalažu snažno promovišu, uključujući kroz nove medije i direktniju komunikaciju sa građanima sveta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *