Ljudi

Kori Udovički – Predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja

Kori Udovički je osnivač i rukovodi Centrom za visoke ekonomske studije u Beogradu (CEVES). CEVES je nezavisan think-and-do-tank posvećen unapređenju ekonomskog oporavka Srbije, demokratskoj konsolidaciji i približavanju Evropskoj uniji. Ona je takođe aktuelna članica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

Više

Članovi Upravnog odbora

Milan Milićević – član Upravnog odbora

Gospodin MIlićević osnovao je Bastion grupu (Bastion Group) 2004. godine, koja je preuzeta od KBC Grupe 2007. godine, a zatim preimenovana u KBC Securities Corporate Finance (KBCS). Milan je uspešno vodio pomenute organizacije (MBO i KBCS), što je rezultiralo osnivanjem Virtu Partners-a u 2011. godini, preduzeća čiji je danas generalni direktor i predsednik Upravnog odbora. U svojoj bogatoj poslovnoj karijeri, specijalizirao se za široki opseg usluga u domenu investicionog bankarstva i strateškog konsaltinga.

Više

Natalija Novta – članica Upravnog odbora

Natalija Novta je ekonomista u Odeljenju za istraživanje u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Ona doprinosi radu Upravnog odbora CEVES-a u svom ličnom svojstvu i ne predstavlja stavove MMF-a. Gospođa Novta je doprinela istraživanju za Svetski ekonomski pregled MMF-a, Fiskalni monitor i Regionalneekonomske perspektive za Evropu, a takođe radi na programima nadzora u okviru MMF-a.

Više


Nemanja Šormaz – Direktor

Nemanja Šormaz je direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Tokom pet godina u CEVES-u, on se aktivno angažovao sa donosicima odluka i drugim ključnim akterima u projektima ekonomskog razvoja. Razvija i koordinira projekte sa ciljem da omogući održiv, pametan i inkluzivan ekonomski rast.

Više


Pavle Medić – Zamenik glavnog ekonomiste

Pavle Medić je zamenik glavnog ekonomiste u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Kao zamenik glavnog ekonomiste bavi se vođenjem i razvijanjem projekata i projektnih predloga, kao i selekcijom i obukom zaposlenih. Teme kojima se prevashodno bavi pokrivaju tržište rada, razvoj privatnog sektora, javne finansije, pitanja nejednakosti, kao i različite vrste impact assessment analiza. Više


Marijana Radovanović – Savetnica za razvoj

Marijana Radovanović je angažovana kao Savetnica za razvoj u CEVES-u. Pored razvoja organizacije zadužena je za menadžment, komunikaciju i koordinaciju u okviru projekata. Primarne oblasti su privreda, javna uprava i evropske integracije.

Poseduje preko 20 godina radnog iskustva, od čega je više od 10 godina na odgovornim rukovodećim pozicijama. Bogato profesionalno iskustvo stekla je radeći u oblasti privrede i privatizacije, konsaltinga i upravljanju projektima. Aktivno je učestvovala u izradi i sprovođenju pravne regulative, strategija i akcionih planova iz oblasti privatizacije i restrukturiranja.

Profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Deloitte & Touche Central and Eastern Europe u Odeljenju revizije. U Agenciji za privatizaciju radila je na poslovima pripreme i sprovođenja privatizacije (2001-2003). Nakon pet godina provedenih u Ekonomskom institutu (2003-2008) na poziciji rukovodioca projekata, nastavlja profesionalni rad na istim poslovima u Agenciji za privatizaciju. Bila je zamenik direktora Centra za privatizaciju (2010), direktor Centra za privatizaciju (2011-2013), a potom i Izvršni direktor i v.d.  direktora Agencije za privatizaciju (2014). Nakon toga bila je direktor u Sat-outsourcing, agenciji koja se bavi kadrovskim pitanjima. Poslednjih godina sa  Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES) i drugim organizacijama učestvovala je na projektima koji se odnose na analizu privrede Republike Srbije. 

Diplomirala je 1999. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori engleski i španski jezik.


Lazar Ivanović- Ekonomista – istraživač

Lazar Ivanović je angažovan kao mlađi ekonomista – istraživač u Centru za Visoke Ekonomske Studije (CEVES). Njegova primarna profesionalna interesovanja uključuju fiskalnu politiku, industrijsku politiku i tržište rada u kontekstu ekonomskog razvoja.

Lazar je svoju karijeru započeo kao praktikant u Advisory odeljenju konsultantske kompanije Crowe RS. Tamo je učestvovao u projektima koji se tiču korporativnih finansija, uključujući merdžere i akvizicije, due dilligence, finansijsko modeliranje i procenu. Nakon toga, Lazar je bio angažovan kao praktikant u Institutu ekonomskih nauka (IEN) gde je imao priliku da napiše svoj prvi naučni rad: „Makroekonomska stabilnost i unapređenje konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana“ koji je objavljen u zborniku Instituta.

Lazar ima master diplomu iz Međunarodne ekonomije sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomu osnovnih studija Politikologije sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored toga, poseduje C2 sertifikat iz engleskog jezika od strane Cambridge Assessment English.


Lana Hadži-Niković mlađa saradnica – istraživačica

Lana Hadži-Niković je angažovana kao mlađa saradnica – istraživačica u CEVES-u. Pored istraživačkih aktivnosti zadužena je za komunikaciju i koordinaciju u okviru projekata. Primarne oblasti interesovanja su joj održivi razvoj, evropske integracije i evropsko pravo.

Završila je master studije Međunarodnog i evropskog prava na Radboud Univerzitetu u Nijmegenu u Holandiji 2020. godine. Diplomirala je 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodne studije. U akademskoj 2020/2021. godini bila je angažovana kao student demonstrator na Fakultetu političkih nauka na predmetima Pravo Evropske unije, Osnovi međunarodnog prava i Pravno regulisanje međunarodnih odnosa. Tokom 2018. godine bila je angažovana kao praktikantkinja u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije. Tokom studija bila je član tima koji je osvojio drugu nagradu na Evropskom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog i izbegličkog prava u Ljubljani.

Pored engleskog (nivo C1) služi se i nemačkim jezikom (trenutno na nivou B1).


Ivona Janović – Administrativna saradnica

Ivona Janović je administrativna saradnica u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Ona je odgovorna za evidenciju računa i plaćanje dospelih obaveza, upravljanje blagajnom, izradu putnih naloga za zaposlene, vođenje evidencije prisustva zaposlenih, godišnjih odmora i isplaćivanja zarada.

Više


Viktor Bačanek- Junior ekonomista analitičar

Viktor Bačanek je mlađi ekonomski analitičar u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) od maja  2021. godine. U Cevesu, Viktor radi kao asistent na projektima koji se tiču životne sredine i energetike. U svakodnevnom radu, bavi se analizom, održavanjem i vizualizacijom baza podataka, kao i kontinuiranim praćenjem makroekonomskih indikatoram, sa fokusom na platni bilans, investicije i izvoz. 

Posle završenih osnovnih studija na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, smeru Ekonomska analiza i politika, trenutno studira na master programu Međunarodni ekonomski odnosi.