Ljudi

Kori Udovički – Predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja

Kori Udovički je osnivač i rukovodi Centrom za visoke ekonomske studije u Beogradu (CEVES). CEVES je nezavisan think-and-do-tank posvećen unapređenju ekonomskog oporavka Srbije, demokratskoj konsolidaciji i približavanju Evropskoj uniji. Ona je takođe aktuelna članica Visokog savetodavnog odbora Ujedinjenih nacija za ekonomska i socijalna pitanja.

Više

Članovi Upravnog odbora

Milan Milićević – član Upravnog odbora

Gospodin MIlićević osnovao je Bastion grupu (Bastion Group) 2004. godine, koja je preuzeta od KBC Grupe 2007. godine, a zatim preimenovana u KBC Securities Corporate Finance (KBCS). Milan je uspešno vodio pomenute organizacije (MBO i KBCS), što je rezultiralo osnivanjem Virtu Partners-a u 2011. godini, preduzeća čiji je danas generalni direktor i predsednik Upravnog odbora. U svojoj bogatoj poslovnoj karijeri, specijalizirao se za široki opseg usluga u domenu investicionog bankarstva i strateškog konsaltinga.

Više

Natalija Novta – članica Upravnog odbora

Natalija Novta je ekonomista u Odeljenju za istraživanje u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Ona doprinosi radu Upravnog odbora CEVES-a u svom ličnom svojstvu i ne predstavlja stavove MMF-a. Gospođa Novta je doprinela istraživanju za Svetski ekonomski pregled MMF-a, Fiskalni monitor i Regionalneekonomske perspektive za Evropu, a takođe radi na programima nadzora u okviru MMF-a.

Više


Nemanja Šormaz – Direktor

Nemanja Šormaz je direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Tokom pet godina u CEVES-u, on se aktivno angažovao sa donosicima odluka i drugim ključnim akterima u projektima ekonomskog razvoja. Razvija i koordinira projekte sa ciljem da omogući održiv, pametan i inkluzivan ekonomski rast.

Više


Danijela Bobić – Programska direktorka

Danijela Bobić je ekonomistkinja koja radi kao programska direktorka Centra za visoke ekonomske studije (CEVES). Danijelina primarna ekspertiza leži u oblasti održivog, pametnog i inkluzivnog ekonomskog razvoja, sa posebnim fokusom na razvoj privatnog sektora. Ona je bila dominantno angažovana kako u analitičkom radu, tako i dizajniranjupreporuka i zagovaranju politika.

Više


Marko Danon – Samostalni ekonomista – istraživač

Marko Danon je angažovan kao samostalni ekonomista – istraživač u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) od oktobra 2018. Pre toga, Marko je dve godine obavljao dužnosti menadžera za upravljanje aktivom i pasivom u Addiko banci, te proveo pet godina kao ekonomista u Odeljenju za ekonomska istraživanja iste banke.

Više


Ivona Janović – Administrativna saradnica

Ivona Janović je administrativna saradnica u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES). Ona je odgovorna za evidenciju računa i plaćanje dospelih obaveza, upravljanje blagajnom, izradu putnih naloga za zaposlene, vođenje evidencije prisustva zaposlenih, godišnjih odmora i isplaćivanja zarada.

Više