Pripremni projekat platforme za širi društveni dijalog o ciljevima održivog razvoja (COR-a) za Srbiju

Partner: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Cilj pripremnog projekta je bio razvoj većeg projektnog predloga, sa namerom usmerenom ka stvaranju strategije za razvoj širokog društvenog dijaloga o ciljevima održivog razvoja (COR), motivisanim i usmerenim kroz nezavisnu platformu civilnog društva. Takav dijalog, stavljen u kontekst nacionalizacije ciljeva održivog razvoja, koje Vlada Srbije i Ujedinjene Nacije (UN) planiraju da sprovedu, može da učini kritičan doprinos da ovaj proces nacionalizacije bude stvarno participativan, i bavi se pitanjima koja su zaista u srcu razvojnih izazova Srbije. Projekat je povezan sa potrebama za jačanjem kapaciteta Srbije da usmeri svoju politiku ka ostvarivanju, ne samo ekonomskog rasta, već i razvoja koji je pravedniji i ne ostavlja nikoga „iza sebe“; to je društveno pravedno i ekološki održivo, ali i istovremeno uključujuće – postavljajući građane i lokalne zajednice kao centralne razvojne agente.

Projekat je imao i fazu promovisanja nalaza sa ciljem da još više podigne svest o rezultatima istraživanja CEVES-a i tome gde Srbija danas stoji u vezi sa ostvarivanjem ciljeva održivog razvoja. Održana je jednodnevna konferencija o problemima COR-a u Srbiji, fokusirajući se na vrednosti COR-a, kao i izazove da se osigura ubrzaniji i šire rasprostranjeniji ekonomski rast.

Rezultati ovog projekta:

dostupno samo na engleskom jeziku
Izveštaj „Pitanja održivog razvoja u Srbiji: osnovni pregled“

Brošura “Održivi razvoj Srbije: Kako stojimo?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *