Profitabilnost sektora

Profitabilnost prvenstveno označava meru u kojoj je jedna kompanija u stanju da proizvede svoje proizvode, proda ih na tržištu i tako ostvari profit. Najšire posmatrano, ona odražava uspešnost jedne firme u proizvodnji proizvoda odnosno pružanju usluge i njenu sposobnost da ostvari prodaju. EBITDA margina u ovoj analizi koristi se kao indikator profitabilnosti. EBITDA margina srpske privrede iznosila je 2013. godine pristojnih 8% – na svaki evro vrednosti prodaje dolazilo je još po osam centi EBITDA. Prosečne firme nisu bile u mogućnosti da prate trendove privrede koje su diktirale veće profitabilne kompanije jer nisu mogle da povećaju svoju konkurentnost u pogledu troškova proizvodnje, pozicije na tržištu, vidljivosti i drugih ključnih faktora konkurentnosti koji stvaraju jaz između malih i velikih firmi.

Grafik ispod nam pokazuje detaljan pregled profitabilnosti sektora koji čine privredu Srbije. Predstavljena je raspodela sektora prema profitabilnosti prosečnih firmi koje posluju u njima i profitabilnosti sektora. Profitabilnost ogromne većine sektora srpske privrede bila je određena mogućnošću jedne ili manjeg broja velikih firmi u tim sektorima da ostvare profit. Najprofitabilniji sektori u privredi Srbije su oni koji najefikasnije i najdelotvornije proizvode i prodaju svoju robu na tržištu i time sistematski ostvarili izvanredne stope profitabilnosti svojih osnovnih delatnosti. Ti sektori su grupisani u potkvadrantu I (iznad horizontalne zelene linije i desno od vertikalne crvene linije) i ostvaruju profitne margine iznad oba proseka privrede. Ti sektori su najprofitabilniji, a samim tim i najpogodniji za razvoj preduzeća. Uz to, ti sektori imaju najveći potencijal za pokretanje privrednog razvoja kroz nastavak poslovanja i povećanje njegovog obima.

Grafik – Profitabilnost sektora (2009-2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *