Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća i propuštene prilike u kreditiranju

Projekat “Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća i propuštene prilike u kreditiranju” finansiran je od strane USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i trajao je od jula 2013. do oktobra 2014. godine. Svrha ovog projekta je da se podstaknu banke i ostali stejkholderi da pronađu procedure i druge finansijske modele, koji će više odgovarati MSP sektoru, tako što će im se predstaviti propuštene šanse sa postojećim praksama. Takođe, neophodno je podiće svest da sadašnje prakse davanja kredita banaka propuštaju mogućnost za stvaranje profita i mogućnost za podsticanje rasta malih i srednjih preduzeća, što bi moglo da bude postignuto kroz istraživanje o tržištu MSP i komunikaciju sa bankama. Stoga, u tu svrhu, organizovana su dva okrugla stola u Narodnoj banci Srbije. Prvi okrugli sto 19. juna, a drugi 7. oktobra 2014. godine.

Ekspanzija i razvoj MSP sektora je i šansa i neophodnost za srpsku privredu. U Srbiji postoji nekoliko velikih kompanija, ali one ne mogu da budu lokomotiva rasta, koja je neophodna da bi zemlja dalje napredovala. Takođe, Srbija ne može da očekuje da će strani investitori doći u velikom broju i na taj način podstaći privredni rast, kao što se to desilo u nekim tranzicionim zemljama pre nego što su postale članica Evropske Unije. Prvi i neophodni uslov, koji će omogućiti MSP sektoru da postane glavni deo progresivnih, globalno konkurentnih sektora, da generiše veliki broj radnih mesta i potencijalne prihode svojim stejkholderima, jesu politike vlade i finansijskih institucija, koje će biti prilagođene MSP sektoru. Dobra kooperacija između MSP i finansijskog sektora, pre svega banaka, je izuzetno važna kako bi se postigao i održao privredni rast. U slučaju Srbije, povećan pristup malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja je verovatno važnije obezbediti nego omogućiti stabilnije okruženje i okruženje, koje je prilagođeno za razvoj preduzetništva. Ipak, opšte je poznato da preduzeća u Srbiji veoma zavise od sopstvenih izvora finansiranja, i to nam govori da postoji veliki prostor za unapređenje bankarskog finansiranja u državi.

Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku Izveštaj – “Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća i propuštene prilike u kreditiranju”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *