Podrška i stimulisanje rasta konkurentnih industrija

Projekat “Podrška i stimulisanje rasta konkurentnih industrija” finansiran je od strane Privredne komore Srbije (PKS) i započet je aprila 2015. godine. Cilj projekta je da pruži preporuke, neophodne kako bi se napravila targetirana sektorska podrška, koja će ukloniti, ili bar svesti na minimum najveća ograničenja sa kojima su ti sektori suočeni i otključati neiskorišćen potencijal za rast konkurentnih industrija. Ove preporuke će pružiti pomoć Vladi Republike Srbije i Privrednoj komori Srbije (PKS) da na brz način identifikuje bazu informacija neophodnu kako bi se bolje definisale industrijske politike, koje su važne za revitalizaciju srpske privrede, generisanje novih radnih mesta i privredni rast. Potrebe i izazovi redovnog monitoringa i projekcija performansi srpske industrije su analitički slabi, i što je još važnije, zasnovane su na nepouzdanim i nekompletnim statističkim podacima. Međutim, ove informacije su od velike važnosti za učesnike na tržištu Srbije kako bi mogli da se ponašaju u skladu sa svojim ciljevima.

Ovaj projekat je kreiran u cilju maksimizacije učešća javnog i privatnog sektora Srbije u razvoju i primeni akcionog plana kako bi se otključao skriveni potencijal za rast u konkurentnim sektorima. Prvi korak u tom procesu je brza analiza zemlje i konkurentnosti sektora kako bi se identifikovali i prioritizovali sektori u kojima zemlja poseduje skrivenu komparativnu prednost. Rezultat će biti lista predloženih sektora, kojima bi trebalo da bude pružena podrška od strane Vlade Republike Srbije. Drugi korak je dublja analiza, koja će rezultovati definisanjem preporuka, razvojem strategije, kao i rangiranjem ograničenja. Treći i finalni korak se odnosi na formalizaciju akcionog plana od strane domaćih igrača u tim sektorima, glavnih tela javnog sektora i partnera za razvoj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *