All around Economy

Nema hitnih rešenja za stare probleme

Po ko zna koji put Srbija donosi paket mera štednje, javnost krši ruke – šta seći? Plate? Penzije? Državnu administraciju? Dosadilo mi je da objašnjavam zašto nije održivo da slabašna srpska privreda nosi na svojim leđima sva očekivanja svojih razočaranih građana. Paket mera biće donet, ali on neće biti takav da s jedne strane, dovoljno smanji opterećenje privrede, a sa druge, da joj pruži potrebnu podršku, kako bi se ona postavila na putanju trajnog oporavka i rasta. Takav paket mera zahteva pripreme, projekte i znanja kakve danas nemamo. To otkrovenje nedavno je izrazio i Vučić kada je rekao da se ne zna šta bi se radilo sa novcem od prodaje Telekoma. Pročitaj

Reindustrijalizacija: vidljiva ruka, da – ali kakva?

Izlaganje na prezentaciji Kvartalnog Monitora 31

Ako hoćemo da zaista razvijamo programe reindustrijalizacije Srbije, neophodno je da: 

1. prethodno napravimo mehanizme dobrog upravljanja državom, koje danas nemamo. Bez novih mehanizama osmišljavanja, planiranja, i sprovođenja politika, program reindustrijalizacije dovešće do još većeg rasipanja javnih sredstava nego što ga imamo danas, i do još bržeg padanja u dužničku krizu. Pročitaj

Neodoljivi šarm fiksnog kursa

Valutni kurs je za privredu ono što je temperatura za naše telo: odražava njeno sveukupno zdravlje. Da bi kurs bio konkurentan i stabilan, ne vredi lečiti sam kurs, mora se lečiti privredni sistem – privreda je ta koja mora da postane konkurentna. Srbiji nije dovoljno 18 meseci da to postigne, kao što g. Đilas navodi u skorašnjem intervjuu u Politici. Da bi se „temperatura oborila“ mora se raditi na samim temeljima privrednog sistema, a to bi „lečilo“ i štošta drugo: sitnu i krupnu korupciju, mrzovolju šalterskih službenika, javašluk, a iznad svega eliminisala bi se mogućnost nekažnjenog nepoštovanja ugovornih obaveza – pogotovo kada je država u pitanju. Pročitaj

I za mene jedan fiksni kurs…

Slažem se sa nekim od naših najprominentnijih ekonomista koji kažu da fiksni kurs ne bi nikako bio dobra ideja za Srbiju, ali predlog g. Đilasa zaslužuje iscrpniji odgovor od onog koji su mu dali. Pročitaj