Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 32 – Finansijska kontrola, kojom koordinira CEVES, održala je sastanak sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 32 – Finansijska kontrola, kojom koordinira CEVES, održala je sastanak sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju 11.03.2021. godine. Za zapisnik sa sastanka kliknite na link.

Leave a Reply

Your email address will not be published.