Generalna performansa sektora

Osnovni cilj analize performanse sektora jeste izgradnja znanja o sistematskoj sposobnosti firmi koje posluju unutar sektora da sistematično ostvaruju svoje ključne poslovne ciljeve u posmatranom postkriznom periodu (2009-2013). Ključne poslovne ciljeve definišemo kao brz, inkluzivan, profitabilan i produktivan razvoj kojim se povećava blagostanje najznačajnijih interesnih grupa – vlasnika, zaposlenih i države. Rezultati ove analize dopunjuju nalaze prethodno sprovedene analize izvozne konkurentnosti i pružaju dodatne informacije o pogodnosti jednog sektora za razvoj pojedinačnih firmi. Analiza performanse sektora za svrhu prvenstveno ima sticanje sveobuhvatnog uvida u sposobnost sektora da pokrene održiv i inkluzivan privredni rast, i to kroz razmatranje njegovih snaga, dinamičnosti i strukture. Analiza performanse sektora omogućiće nam da dublje sagledamo glavne osobine sektora posredstvom merenja ključnih indikatora performanse poput relativnog broja uspešnih firmi koje posluju u jednom sektoru, trendove vezane za tražnju, profitabilnost i produktivnost, i time će nam pomoći da dopunimo sliku konkurentnih sposobnosti sektora.

Dve su glavne komponente performanse: obim i kvalitet. Te se komponente izvode iz naše definicije performanse, prema kojoj je za jednu firmu značajno da brzo raste i širi svoje poslovanje, ali i da je neophodno da firma postavi dugoročne i održive temelje tog rasta. Kvalitet rasta se dalje dekomponuje na sveobuhvatnost rasta, njegovu održivost, profitabilnost i produktivnost.

Obim rasta – dinamičnost razvoja sektora
Sveobuhvatnost razvoja sektora
Profitabilnost sektora
Produktivnost sektora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *