Performansa realnog sektora u Srbiji: Otkrivena konkurentnost po veličini, sektoru i regionu

Projekat “Performansa realnog sektora u Srbiji: Otkrivena konkurentnost po veličini, sektoru i regionu” je finansiran od strane USAID Projekta za lokalni razvoj (SLDP) i predstavlja vredno Istraživačko sredstvo USAID-a za unapređenje politike razvoja MSP i konkurentnosti u Srbiji, izrađeno u okviru projekta SLDP. Vreme trajanja projekta je od marta 2014. do januara 2015. godine. Cilj je unaprediti targetiranje kako generisati zaposlenost, poboljšati konkurentnost, a takođe i intervencije okrenute lokalnom razvoju u Srbiji kroz unapređivanje kvaliteta informacija na osnovu kojih se te intervencije oslanjaju. Projekat opisuje performansu i potencijal za rast najznačajnijih sektora u Srbiji u periodu od 2005. do 2013. godine, ističući ključne faktore, koji određuju njihov uspeh.

Osnovni cilj našeg istraživanja jeste da se ukaže na sektore sa najvećim potencijalom, koji imaju mogućnost da pokrenu održivi rast i razvoj privrede Srbije kroz unapređenje izvoznih aktivnosti i konkurentnosti na inostranim tržištima. Uz to, ovo istraživanje ukazuje i na to koji sektori imaju očigledan tržišni potencijal, ali se istovremeno i suočavaju sa poteškoćama u ostvarivanju svojih ciljeva i punoj realizaciji tog potencijala. Nalazi ovog istraživanja trebalo bi da kreatore politika motivišu da osmisle različite akcije čijom bi se primenom pružila adekvatna podrška sektorima sa najvećim potencijalom a istovremeno i uklonila – ili barem svela na minimum – ograničenja sa kojima su ti sektori suočeni.

Izveštaj – Performansa realnog sektora u Srbiji

Izvozna konkurentnost
Generalna performansa sektora
Sektori sa najvećim potencijalom u privredi Srbije
Studija slučaja – Proizvodnja metalnih proizvoda

Izveštaj ankete
Regionalni biznis profili

Grafik – Performansa po sektorima (2009-2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *